STEK

STEK-certificering is vereist in Nederland om de kwaliteit, veiligheid en milieuvriendelijkheid van koeltechnische installaties te waarborgen. Het zorgt ervoor dat technici en bedrijven voldoen aan specifieke normen voor het omgaan met F-gassen, wat essentieel is voor milieubescherming en veilige werkomstandigheden.

Deze certificering is ook wettelijk verplicht en draagt bij aan een professionele en verantwoorde uitvoering van werkzaamheden in de koudetechniek en airconditioningsector.

BRL 100

Deze beoordelingsrichtlijn is van toepassing op installatiebedrijven die werken met koelinstallaties en airconditioningsystemen die fluorkoolwaterstoffen (F-gassen) bevatten.

Het is belangrijk voor installatiebedrijven die met F-gassen werken om te voldoen aan dergelijke certificeringsnormen, niet alleen om te voldoen aan de wettelijke vereisten, maar ook om de kwaliteit en veiligheid van de uitgevoerde werkzaamheden te waarborgen.


Scroll naar boven